Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Nový web FF TU v Trnave

Milí kolegovia, študenti a priatelia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Po deviatich rokoch prechádza webová stránka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na nový dizajn, ktorý je prispôsobený interným predpisom univerzity a zároveň zachováva viaceré funkcionality končiacej webovej stránky. Veríme, že nová vizualizácia stránky s inovatívnymi prvkami uľahčí návštevníkom orientáciu, umožní včasný prístup k informáciám a poskytne množstvo užitočných informácii.

Vedenie FF TU