Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Objekty pôvabu a úžitku

Sféra dejín úžitkového umenia je prinajmenšom taká rozsiahla, ako oblasť „vysokého umenia“. Umelecko-remeselné a následne aj umelecko-priemyselné výrobky tvorili základ materiálnej kultúry vyšších vrstiev spoločnosti  po celé stáročia aj na našom území. Plnili svoje konkrétne funkcie v rámci širokej škály spoločenských svetských aj náboženských rituálov všedného i sviatočného života a tejto ich reprezentačnej funkcii muselo zodpovedať tiež estetické stvárnenie dizajnu, použitie luxusných materiálov a, samozrejme, prvotriedne remeselné spracovanie. Vysokoškolská učebnica s názvom Objekty pôvabu a úžitku. Kapitoly z dejín úžitkového umenia na Slovensku má ambíciu ponúknuť základný, systematizujúci a syntetizujúci učebný materiál k predmetu Dejiny úžitkového umenia a dizajnu na Slovensku. Podobná publikácia dosiaľ celkom chýbala, takže relevantné informácie z kľúčových oblastí úžitkovej tvorby na našom území (drahé kovy, textílie, keramika a sklo, nábytok) môžu byť rovnako užitočné aj pre poslucháčov z iných slovenských univerzít, prípadne tiež pre pracovníkov múzeí, galérií a iných odborných záujemcov.

 

Publikáciu si môžete zadarmo stiahnuť na:  http://ff.truni.sk/ucebne-texty/objekty-povabu-uzitku