Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Ohliadnutie sa za jednou zaujímavou prehliadkou Trnavy

 

V rámci dní EKD 2017 odznela z úst Mgr. Z. Dzurňákovej, PhD. z Katedry dejín a teórie umenia FF TU v Trnave zaujímavá komentovaná prehliadka na tému baroková Trnava. V polke septembra sa nielen nadšenci umenia stretli na Univerzitnom námestí, aby sa niečo dozvedeli o vzniku pôvodnej Trnavskej univerzity, jej historicko-kultúrnemu pozadiu a osobnostiach s ňou súvisiacich (hlavne jej zakladateľa Petra Pázmaňa). Odtiaľ sa účastníci prehliadky premiestnili do katedrály sv. Jána Krstiteľa, ktorá je prvou monumentálnou štýlovo a slohovo čistou sakrálnou stavbou raného baroka na Slovensku. Asi po 45 minútach prechádzajúc po Hollého ulici sa oboznámili o historických budovách Trnavskej univerzity - t.j. o prvých budovách, kde sa vyučovalo, ako aj postupnej výstavbe univerzitných konventov a seminárov. Ďalšou zastávkou bolo námestie sv. Mikuláša, kde odznela krátka prednáška o jeho histórii, o dôvode výstavby barokových stĺpov, ich význame, funkcii a sochách, ktoré sa na nich nachádzajú. Naša pedagogička tiež spomenula stredovekú a barokovú históriu baziliky sv. Mikuláša, pričom zdôraznila jej význam z hľadiska prístavby barokovej kaplnky, kde je uchovávaný blahoslavený obraz Panny Márie Trnavskej. Prehliadka sa síce návštevou baziliky skončila, no jej účastníci však ešte niečo vyše hodiny živo diskutovali s Dr. Dzurňákovou o navštívených pamiatkach.