Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozrite si prednášky z tohoročného online DOD

8. 2. 2021 sa konal prvý online DOD na FF TU v Trnave. Oudzneli na ňom zaujímavé prednášky, ktoré si môžete kedykoľvek pozrieť na:

Dejiny a teória umenia: Súčasná politická karikatúra a ikonografická tradícia

Klasická archeológia: Klimatické zmeny v antike: kolaps, migrácia, regenerácia

Filozofia: Hygiena z filozofickej perspektívy

História: Zločiny vinohradníkov v minulosti

Sociológia: Prečo si vybrať štúdium na katedre sociológie FF TRUNI?

Politológia: Úskalia demokracie

Psychológia: Ako rozpoznať manipulatívne správanie?