Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pracovníci ÚPN budú realizovať prednášky pre študentov histórie na Trnavskej univerzite

Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravila pre študentov histórie, ale aj pre všetkých záujemcov o dejiny, tematické prednášky na vybrané aspekty slovenských dejín 20. storočia. V ich rámci budú mať študenti možnosť zoznámiť sa s problematikami, ktoré Ústav pamäti národa báda, osobitne s témami ako sú charakteristika nedemokratických režimov, perzekúcie obyvateľstva v rokoch 1939 – 1989, Štátna bezpečnosť, protikomunistický odboj, prenasledovanie cirkví či násilná kolektivizácia. V rámci prvej prednášky z plánovaného cyklu predstavili riaditeľ archívu Ústavu pamäti národa Ľubomír Ďurina fondy a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Peter Jašek Ústav ako pamäťovú inštitúciu, vrátane jej zákonného poslania a materiálov, ktoré sa vo fondoch a zbierkach Archívu ÚPN nachádzajú. Cyklus bude pokračovať ďalšími prednáškami na vybrané historické a metodologické témy. Prednášky sa uskutočňujú každý štvrtok od 12.50 hod. v miestnosti 5P1. Srdečne všetkých pozývame!

Zuzana Lopatková