Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Predvianočné posedenie na FF TU

Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnilo pravidelné predvianočné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Tento rok sa niesol v slávnostnom duchu, lebo fakulta si zároveň pripomína 25. výročie jej vzniku. Privítanie a úvodný príhovor predniesol dekan fakulty Milan Katuninec, na ktorý nadviazala pani prodekanka Mária Dědová krátkym duchovným zamyslením. Slávnostnú chvíľu umocnili svojim spevácko-tanečným vystúpením tanečníčky zo štúdia Alegria Trnava. Posedenie pokračovalo ocenením pracovníkov, ktorí pracujú na fakulte viac ako dvadsať rokov. Záver stretnutia obohatila narodeninová torta, ktorú symbolicky rozkrojili zástupcovia troch oblastí výskumu pôsobiacich na fakulte Klára Kuzmová, Erika Juríková, Marcel Martinkovič.