Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prof. H. Hrehová vystúpi na Slovanskom zjazde v Petrohrade


Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD., vedúca katedry etiky a morálnej filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa zúčastní v dňoch 27. až 29. 9. 2017 na V. medzinárodnej vedeckej konferencii na tému "Slovanská idea v histórii a v súčasnosti" pri príležitosti 150. výročia Slovanského zjazdu na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite. Na konferencii vystúpi 95 prednášajúcich z takmer všetkých slovanských krajín. Prof. H. Hrehová vystúpi 27. septembra 2017 dopoludnia v programe plenárneho zasadania s prednáškou: "Slovanská vzájomnosť v minulosti a v aktuálnom myslení Slovanov strednej Európy. Prínos V. S. Solovjova a  Tomáša Špidlíka."