Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Profil nášho pedagóga E. Hrnčiarika v .týždeň

Humanitné a spoločenské vedy bývajú častým terčom kritiky, keď je reč o zmysle vedeckých disciplín. V spoločnosti je len malé povedomie o rôznych oblastiach, ktoré ich tvoria a o ľuďoch, ktorí v nich pracujú. V týždenníku . týždeň sa rozhodli predstaviť takýchto vedcov v novej rubrike .humanitas. Sme radi, že si ako prvého zvolili pedagóga našej fakulty doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika z Katedry klasickej archeológie. Článok uverejnený 9. 1. 2017 vám prinášame v plnom znení.