Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

STRETNUTIE ŠTUDENTOV S VEDENÍM FF TU

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si Vás pozvať na on-line stretnutie vedenia FF TU dňa 22.4.2020 o 10.00 hod. prostredníctvom kanála Microsoft Teams, ktorý má naša univerzita zakúpený a odporúčame Vám ho používať na komunikáciu s Vašimi vyučujúcimi.

Do systému sa prihlásite prostredníctvom svojho TUID v podobe TUID@tvu.sk (napr. 112233@tvu.sk) a použite identické heslo ako do Maisu/Zimbry.

Stretnutie nájdete na tomto linku:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFiZDY4NDUtZTIxM...

Zasielame Vám k Microsoft Teams link na výukové video:
https://www.facebook.com/skolstvi/videos/871643389944244/

Prikladáme aj krátky manuál Microsoft Teams:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFwHysaXtHjS3Gk&cid=D1EE7CF352204F...

Tešíme sa na virtuálne stretnutie s Vami!
Vedenie FF TU