Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Strihali sme márne? (Storočie ostnatého drôtu)

Vo štvrtok 23. 11. 2017 sa konalo diskusné stretnutie organizované Katedrou politológie v zastúpení dr. Tomáša Zálešáka a občianskym združením Krásny Spiš s cieľom predstavenia ich projektu a novej knihy Ploty, múry, hranice.

Stretnutie bolo organizované vo veľmi príjemnej neformálnej atmosfére, čo sa výborne dopĺňalo aj s netradičným výberom miesta konania, ktorým sa stalo Átrium. Toto všetko pomohlo navodiť príjemný pocit a ešte viac podporilo voľnú diskusiu, ktorú si téma slobody v podstate prirodzene vyžadovala. Študenti a ostatní zúčastnení sa mohli dozvedieť viac o iniciatíve občianskeho združenia Krásny Spiš prostredníctvom slov Miroslava Polláka. Združenie začalo svoju činnosť záujmom o dejiny svojho regiónu. Ich štúdium ich priviedlo až k napísaniu a vydaniu prvej knihy Spišské exody v 20. storočí. Záujem o ňu ich podporil v ďalšej činnosti a rozšírení svojich aktivít mimo svoj región. Nasledovalo vydanie druhej knihy Udavačstvo. Výber témy knihy slúžil k podpore a obohateniu výučby na základných a stredných školách, aby sa mladí ľudia neučili len formálne dejiny, ale mohli si prečítať aj osobné skúsenosti, úvahy a spomienky ľudí, ktorí sa s fenoménom udavačstva stretli. Výnimočnosť knihy spočíva aj v spojení množstva literárnych žánrov (esejí, básní, poviedky, atď.) a výtvarného umenia. Podieľalo sa na nej vyše 60 autorov rôznych profesií. Jedným z nich je práve aj dr. Zálešák. Nová kniha, ktorá nám bola odprezentovaná, Ploty, múry, hranice je písaná v rovnakom duchu a rovnakým štýlom. Ako povedal pán Pollák: kniha je „neformálnou učebnicou“ predmetu „občianskej zrelosti“ a podporou kritického myslenia. Ako sme sa dozvedeli, samotným vydaním kníh činnosť tohto občianskeho združenia nekončí. Už roky sa venujú podpore a osvete mladých ľudí tým, že organizujú diskusie a výstavy. Po predstavení knihy sa začala bohatá panelová diskusia vedená veľmi sofistikovanými otázkami moderátorky Soni Gyarfášovej. Diváci mali postupne možnosť vypočuť si rôzne názory od diskutujúcich Daniela Pastirčáka, Miroslava Polláka, Fera Guldana a Tomáša Zálešáka o potrebe hraníc slobody, jej význame a rizikách, ktoré sa so ziskom slobody spájajú a sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Na konci bol priestor venovaný aj otázkam študentov, absolventov a iných poslucháčov. Študenti politológie okrem iného mali možnosť aplikovať svoje doterajšie vedomosti z dejín politického myslenia, politickej filozofie, totalitných ideológií a teórie demokracie. Ďakujeme organizátorom a hosťom za zaujímavú diskusiu a dúfame, že sa čoskoro vidíme opäť pri ďalšej akcii na pôde našej Filozofickej fakulty.  
Text: Mgr. R. Puškelová
Fotografie: Dr. T. Jahelka