Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Sympózium Andrej Radlinský - v službe viery a vedy

Dňa  20. septembra 2017 sa na pôde Trnavskej univerzity, v aule Pazmaneum,  konalo vedecké sympózium Andrej Radlinský - v službe viery a vedy, venované 200. výročiu jeho narodenia. Organizátormi podujatia boli Spolok svätého Vojtecha a Trnavská univerzita.Sympózium sa začalo slávnostnou svätou omšou v Katedrále Jána Krstiteľa, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Prednáškovú časť programu otvoril svojím príspevkom riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík, ktorý predstavil Andreja Radlinského ako muža konceptu a vízie. Za Trnavskú univerzitu vystúpila so svojou prednáškou Zuzana Lopatková z Filozofickej fakulty, ktorá vo svojom príspevku predstavila redaktorskú a vydavateľskú prácu Andreja Radlinského. Rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara detailne priblížil Radlinského najvýznamnejšie dielo Nábožné výlevy. Na záver sympózia si prítomní pozreli filmový dokument Andrej Radlinský, ktorý pri príležitosti tohto jubilea pripravila RTVS.