Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Úspešná prednáška Dr. K. Karabovej o pamätihodnostiach Trnavy v latinských veršoch

Mgr. Katarína Karabová, PhD., z katedry klasických jazykov FF počas prednášky vo veži v rámci DEKD 2017 v Trnave prezentovala známe osobnosti Trnavy a historickej Trnavskej univerzity na pozadí diela jezuitského básnika Františka Babaia. Poslucháči tak mali možnosť sa prostredníctvom veršov stretnúť s výraznými postavami trnavskej histórie spätými s univerzitou v 17. a 18. storočí. Odzneli epigramatické portréty takých osobností, akými boli zakladateľ univerzity Peter Pázmaň, niekdajší dekan filozofickej fakulty Štefan Katona, historici Karol Wagner, Štefan Kaprinai, Juraj Pray, či filozofi Ján Ivančič, Anton Revický a Ján Krstiteľ Horváth. Okrem slávnych a významných profesorov sa prednášajúca venovala aj trnavským pamätihodnostiam, ktoré boli v básnickej zbierke spomínané v niekoľkých epigramoch.

Program ďalších prednášov v mesteskej veži si môžete pozrieť tu