Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii: Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky

Na akademickej pôde Trnavskej univerzity sa v dňoch 27. a 28. októbra 2017 konal VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii: Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky. Organizátormi konferencie bol Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,  Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci  a so Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV.

VIII. česko-slovenská konferencia o logoterapii sa uskutočnila v roku, kedy si pripomíname 20. výročie smrti Viktora Frankla a 25. výročie etablovania Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Na tejto katedre, pod vedením profesora Kazimierza Popielskeho, blízkeho priateľa a žiaka Viktora Frankla, sa  začali prvé prednášky a diskusie na tému existenciálnej psychoterapie, Franklovej dimenzionálnej ontológie a v roku 1998 prvý dlhodobý akreditovaný výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze na Slovensku. Od roku 2001 na akademickej pôde univerzity pokračoval v rozvíjaní myšlienok logoterapie, existenciálnej analýzy a integrálnej psychologickej antropológie Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie FF TU. Po ukončení jeho činnosti  personálne i koncepčne pokračuje v tradícii tohto pracoviska Slovenský inštitút logoterapie (SILOE).

Viac ako 100 účastníkov konferencie si malo možnosť v priebehu dvoch dní  vypočuť prednášky k teoretickej, výskumnej a praktickej stránke logoterapie a existenciálnej analýzy. Program obohatil hudobný večer, filmový dokument Rozhovory s Viktorom Franklom a workshopy s ukážkami a nácvikmi metód existenciálnej terapie. 

Text. doc. E. Naništová