Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vo Francúzsku ocenili vysokú vedeckú úroveň konferencie katedry klasickej archeológie

V prestížnom francúzskom vedeckom časopise Bulletin de la Société préhistorique française (založený v roku 1904) ocenili vysokú vedeckú úroveň a kvalitnú organizáciu medzinárodnej konferencie: Contact, Circulation, Exchange in Past Societies: Approaches from the bone artefacts. Podujatie spoluorganizovali začiatkom marca 2017 Katedra klasickej archeológie (doc. Erik Hrnčiarik) s Université Paris-Nanterre, France (Dr. Eva David) na pôde Filozofickej fakulty TU. Záštitu nad konferenciou prebrala medzinárodná organizácia UISPP, ktorá je členom asociácie UNESCO International Council of Philosophy and Human Sciences

Článok si môžete prečítať TU.