Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov na akademický rok 2020/2021

1. Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

 • Predzápis
  Prípravy predmetov: 11. 05. 2020 (od 8:00) - 13. 05. 2020 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)

  Prihlasovanie sa na predmety: 13. 05. 2020 (od 8:00) - 18. 05. 2020 (do 7:59)
  (prístupné študentom)

  Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 18. 05. 2020 (od 8:00) - 19. 05. 2020 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)

  Zverejnenie výsledkov predzápisu: 19. 05. 2020 (od 8:00) - 20. 05. 2020 (do 7:59)
  (prístupné študentom)

 • Zápis
  Príprava predmetov: 20. 05. 2020 (od 8:00) - 25. 05. 2020 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)

  Prihlasovanie sa na predmety: 25. 05. 2020 (od 8:00) - 29. 05. 2020 (do 7:59)
  (prístupné študentom)

  Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 29. 05. 2020 (od 8:00) - 01. 06. 2020 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)

  Zverejnenie výsledkov: 01. 06. 2020 (od 8:00) - 04.06.2020 (do 7:59)
  (prístupné študentom)

2. Predzápis má informatívny charakter, v rámci ktorého sa zisťuje záujem študentov o PV a V predmety. Po ukončení predzápisu je nevyhnutné, aby si študent definitívne zvolil PV a V predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o predmety, na ktoré sa nezapísalo dostatočný počet študentov. Predzápisu a zápisu sa zúčastňujú len študijné programy, ktoré majú PV a V predmety.

3. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál:https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.