Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zima aj v znamení prednášok na stredných školách

Počas zimného semestra sme nadviazali na úspešný projekt zamerený na zvýšenie povedomia o našej fakulte, ale aj o celej univerzite na stredných školách. Naši pedagógovia a študenti postupne navštívili gymnáziá a stredné školy v Trnave, Seredi, Topolčanoch, Seneci, Dolnom Kubíne, Dunajskej Strede, Trenčíne, Piešťanoch, Bánovciach nad Bebravou, Modre, atď.  

Pozdrite si zopár fotografií z prednášok.