Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

DOD 2020

29. januára 2020  sa na našej fakulte – rovnako ako na celej Trnavskej univerzite – uskutočnil „deň otvorených dverí“. Už tradične je to deň, kedy svoju pozornosť plne venujeme tým, čo nás prichádzajú pozrieť: zvlášť našim potenciálnym študentom a ich rodinným príslušníkom. Už ráno, pred oficiálnym otvorením akcie, nás potešila plná vstupná hala aj átrium, kde naši pedagógovia a študenti, ale tiež pracovníčky študijného oddelenia počas celého doobedia poskytovali podrobné informácie o štúdiu. Filozofická fakulta si opäť pripravila aj harmonogram špeciálnych prednášok na témy, ktorým sa aktuálne venujú naši odborníci z jednotlivých katedier. Medzi prednáškami boli vkladané bloky informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na FF Trnavskej univerzity v Trnave. Tento rok prispeli svojimi video-referenciami aj niekoľkí mimoriadne úspešní absolventi jednotlivých odborov.

Veríme, že mnohí z tých, ktorí nás dnes navštívili a zobrali si cenovo zvýhodnenú „opečiatkovanú“ prihlášku na štúdium – alebo ju dnes už dokonca podali -  sa na jeseň aj reálne stanú súčasťou našej akademickej obce. Ktovie, možno si už dnes počas DOD aj v otvorených učebniach vytipovali svoju budúcu stoličku.