Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Informácie pre uchádzačov

Študijné oddelenie - kontakt

Silvia Ondrišová · E-mail
Ing. Mária Kucharovičová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Telefón (033)5939387

Aktuality

Leták o možnostiach študovať na FF TU v Trnave v AR 2019/2020

 

There is currently no content classified with this term.