Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre uchádzačov

Študijné oddelenie - kontakt

Ing. Jana Krupová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Telefón (033)5939387

Aktuality

Prijímacia skúška na bakalársky študijný program Psychológia sa uskutoční dňa 10. 06. 2019.

Prijímacia skúška na magisterský študijný program Psychológia sa uskutoční dňa 12. 06. 2019.

Leták o možnostiach študovať na FF TU v Trnave v AR 2019/2020

 

Výsledky z prijímacieho konania konaného dňa 10.6.2019 a 12.6.2019

Počet prijatých uchádzačov bude zverejnený po zasadnutí prijímacej komisie, ktorá sa bude konať 19.06.2019.

Zároveň upozorňujeme prijatých uchádzačov, že zápisy na psychológiu sa budú konať:
- Bc. štúdium 2.7.2019 o 8.30 hod.
- Mgr. štúdium 2.7.2019 o 13.00 hod.

Výsledky z prijímacieho konania konaného dňa 10.6.2019:
Psychológia Bc. - denné štúdium

Výsledky z prijímacieho konania zo dňa 11.06.218 po zasadnutí prijímacej komisie dňa 20.06.2018 na študijný program psychológia

Prijatí uchádzači dostanú spolu s rozhodnutím informáciu o zápise na štúdium, ktorý sa bude konať dňa 3.júla 2018 v budove TU v Trnave na Hornopotočnej ulici 23.

Prijatí psychológia Bc. - denné

Prijatí psychológia Bc. - externé