Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre uchádzačov

Študijné oddelenie - kontakt

Ing. Jana Krupová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Telefón (033)5939387

Aktuality

Prijímacia skúška na bakalársky študijný program Psychológia sa uskutoční dňa 10. 06. 2019.

Leták o možnostiach študovať na FF TU v Trnave v AR 2019/2020

 

Výsledky z prijímacieho konania zo dňa 11.06.218 po zasadnutí prijímacej komisie dňa 20.06.2018 na študijný program psychológia

Prijatí uchádzači dostanú spolu s rozhodnutím informáciu o zápise na štúdium, ktorý sa bude konať dňa 3.júla 2018 v budove TU v Trnave na Hornopotočnej ulici 23.

Prijatí psychológia Bc. - denné

Prijatí psychológia Bc. - externé

Výjazdové zasadnutie Slovenskej historickej spoločnosti na Filozofickej fakulte TU

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied pokračuje v tradícii výjazdových zasadnutí. V rámci nich sú navštívené jednotlivé katedry histórie a predstavená činnosť stavovskej organizácie historikov študentom. V dňoch 21. a 22. marca 2018 sa uskutoční zasadnutie historickej spoločnosti na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Súčasťou zasadnutia je odborná beseda na tému Pramene k slovenským dejinám - ich význam v historiografii, spracovanie, projekty, perspektívy a seminár pre učiteľov dejepisu ZŠ a gymnázií s názvom Metafora stromu ako model výučby dejepisu (21. marca o 9.00 h v miestnosti 5P1). Všetci ste srdečne vítaní.

Predĺžili sme termín podávania prihlášok do 30. apríla 2017

Vážení uchádzači,dovoľujeme si Vám oznámiť, že vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave rozhodlo o predĺžení termínu podávania prihlášok na bakalársky (1.), magisterský (2.) stupeň štúdia a to do 30. 4. 2017 (všetky odbory okrem psychológie). Termín na podanie prihlášok na odbor psychológia bol predĺžený do 15. 4. 2017