Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre uchádzačov

Študijné oddelenie - kontakt

Silvia Ondrišová · E-mail
Ing. Mária Kucharovičová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Telefón (033)5939387

Aktuality

Leták o možnostiach štúdia na Filozofickej fakulte v akademickom roku 2018/2019

Predĺžili sme termín podávania prihlášok do 30. apríla 2017

Vážení uchádzači,dovoľujeme si Vám oznámiť, že vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave rozhodlo o predĺžení termínu podávania prihlášok na bakalársky (1.), magisterský (2.) stupeň štúdia a to do 30. 4. 2017 (všetky odbory okrem psychológie). Termín na podanie prihlášok na odbor psychológia bol predĺžený do 15. 4. 2017