Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre uchádzačov

Študijné oddelenie - kontakt

Ing. Jana Krupová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Telefón (033)5939387

Aktuality

Leták o možnostiach študovať na FF TU v Trnave v AR 2019/2020

 

Výsledky z prijímacieho konania konaného dňa 10.6.2019 a 12.6.2019

Počet prijatých uchádzačov bude zverejnený po zasadnutí prijímacej komisie, ktorá sa bude konať 19.06.2019.

Zároveň upozorňujeme prijatých uchádzačov, že zápisy na psychológiu sa budú konať:
- Bc. štúdium 2.7.2019 o 8.30 hod.
- Mgr. štúdium 2.7.2019 o 13.00 hod.

Výsledky z prijímacieho konania konaného dňa 10.6.2019:
Psychológia Bc. - denné štúdium

Výsledky z prijímacieho konania zo dňa 11.06.218 po zasadnutí prijímacej komisie dňa 20.06.2018 na študijný program psychológia

Prijatí uchádzači dostanú spolu s rozhodnutím informáciu o zápise na štúdium, ktorý sa bude konať dňa 3.júla 2018 v budove TU v Trnave na Hornopotočnej ulici 23.

Prijatí psychológia Bc. - denné

Prijatí psychológia Bc. - externé