Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre uchádzačov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Ing. Kristína Vyskočová, e-mail: kristina.vyskocova@truni.sk
tel. č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Aktuality

Výsledky prijímacieho konania v študijnom programe psychológia po zasadnutí prijímacej komisie 18.6.2021

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 v študijnom programe psychológia po zasadnutí prijímacej komisie konanej 18.6.2021.
Informácia o zápise bude zaslaná spolu s rozhodnutím o prijatí.

Psychológia Bc. denná forma štúdia

Psychológia Bc. externá forma štúdia

Výsledky z prijímacieho konania konaného dňa 10.6.2019 a 12.6.2019

Počet prijatých uchádzačov bude zverejnený po zasadnutí prijímacej komisie, ktorá sa bude konať 19.06.2019.

Zároveň upozorňujeme prijatých uchádzačov, že zápisy na psychológiu sa budú konať:
- Bc. štúdium 2.7.2019 o 8.30 hod.
- Mgr. štúdium 2.7.2019 o 13.00 hod.

Výsledky z prijímacieho konania konaného dňa 10.6.2019:
Psychológia Bc. - denné štúdium

Výsledky z prijímacieho konania zo dňa 11.06.218 po zasadnutí prijímacej komisie dňa 20.06.2018 na študijný program psychológia

Prijatí uchádzači dostanú spolu s rozhodnutím informáciu o zápise na štúdium, ktorý sa bude konať dňa 3.júla 2018 v budove TU v Trnave na Hornopotočnej ulici 23.

Prijatí psychológia Bc. - denné

Prijatí psychológia Bc. - externé