Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva

Autor: 
Henrieta Žažová
Vydavateľstvo: 
Typi Universitatis Tyrnaviensis
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský, nemecký
Počet strán: 
325
ISBN: 
978-80-568-0053-9
Anotácia: 

Publikácia vychádza ako prvá časť v rámci unikátnej knižnej edície Monasteriologia Slovaca, ktorej cieľom je prinášať ucelené vedecké poznatky o kláštorných komunitách a ich zariadení na našom území od stredoveku až po súčasnosť. Pojednáva o stredovekých premonštrátskych kláštoroch v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva, konkrétne o histórii konventu v Bzovíku, Bíni, Šahách a Kláštore pod Znievom. Autorka najprv analyzuje súčasný stav poznania a v prvej kapitole oboznamuje čitateľov základnými črtami premonštrátskej rehole a jej pôsobením v Uhorsku v stredoveku. Druha až piata kapitola je venovaná jednotlivým premonštrátskym konventom v menovaných lokalitách. Každá kapitola sa ďalej člení do štyroch podkapitol. V prvej podkapitole sú zahrnuté stručné administratívno-geografické charakteristiky lokalít, v ktorých sa usadili premonštráti. Nosnou témou sú okolnosti vedúce k založeniu konventu v danom priestore a rozbor obsahu zakladacích listín. Pozornosť je ďalej sústredená na zakladateľov a patrónov konventov. V druhej podkapitole je podrobne charakterizované hospodárske zázemie kláštorných komunít vďaka bohatej zachovanej pramennej báze. Naopak, najmenej dokumentov je o rehoľnom živote a duchovnom odkaze konventov, ktoré sú predmetom tretej podkapitoly. V záverečnej podkapitole sú predstavené pamiatky hmotnej kultúry a príčiny vedúce k zániku stredovekých kláštorov v 16. storočí. V kapitolách o šahanskom a turčianskom prepoštstve sú zaradené aj podkapitoly o činnosti hodnoverných miest pri týchto konventoch.

Cena: 
15 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.