Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

ANODOS - Supplementum 3. Stadt und Landschaft in der Antike.

Autor: 
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo: 
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania: 
2003
Jazyk: 
anglický, nemecký, francúzsky / English, German, French
Počet strán: 
196
ISBN: 
80-89074-76-6
Anotácia: 

Zväzok obsahuje deväť príspevkov, ktoré vznikli v rámci bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu Mesto a krajina v antike. Sú určené študentom klasickej archeológie, histórie, dejín umenia a verejnosti.

Annotation:
The volume contains nine contributions created within the bilateral Slovak-Austrian project City and Landscape in the Antiquity. They are offered to the students of classical archaeology, history, history of arts and to the public.

Cena: 
20 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.