Department of History of arts and culture
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Acta Psychologica Tyrnaviensia 19-20

Autor: 
Marian Špajdel (ed.)
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 
2016
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
212
ISBN: 
978-83-7490-957-0
Anotácia: 

S potešením Vám predstavujem nové dvojčíslo periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia, ktoré sa stalo stabilnou publikačnou platformou pre pravidelné zdieľanie výstupov výskumu pedagógov, doktorandov a absolventov Katedry psychológie FF TU. V súčasnosti sa hlavné vedecko-výskumné aktivity na katedre realizujú prostredníctvom dvoch grantových projektov VEGA (“Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér”, VEGA č. 1/0083/15; “Odlišné fungovanie položiek /DIF/ vo vybraných osobnostných a kognitívnych testoch”, VEGAč.1/0234/15) a jedného grantového projektu APVV (Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov, APVV-15-0085). Pri listovaní aktuálneho čísla periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia môžeme vidieť, že široké vedecko-výskumné zameranie Katedry psychológie FF TU sa odráža v rozsiahlom spektre tém jednotlivých príspevkov, ktoré presahujú hranice grantových projektov a naznačujú ďalšie výskumné smerovania katedry.

Cena: 
8 €

Objednávka