Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Zborníky a časopisy Filozofickej fakulty TU v Trnave

Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23 Marián Špajdel (ed.)
OTÁZKY zemepanského hospodárenia a správy v novoveku Zuzana Lopatková (ed.)
Studia Historica Tyrnaviensia XX Mária Kohútová, Miloš Marek (eds.)
THERMAE & BALNEA Miroslava Daňová - Tomáš Kolon (zost.)
Stiahni Doctorandorum Dies 2019 M. Dědová/I. Halászová/Z. Lopatková
ANODOS 14/2014 Klára Kuzmová (zost.)
ANODOS 13/2013 Klára Kuzmová (zost.)
SOCIETAS & HUMANITAS I. Mária Dědová - Marcel Martinkovič (zost.)
Acta Moralia Tyrnaviensia IX. Helena Hrehová, Romana Puškelová (eds.)
Belovský výskum: Súčasnosť a potenciál do budúcnosti Erika Juríková (ed.)