Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov a pedagógov

Dňa 11. 12. 2018 o 10:00 hod. sa bude v miestnosti prodekanov FF TU konať výberové konanie v rámci programu Erasmus+:

Študenti:

1. Stáž v letnom semestri akademického roku 2018/2019 (Doplňujúce výberové konanie!!!!)
2. Stáž v akademickom roku 2019/2020
3. Štúdium v akademickom roku 2019/2020

Účasť študentov je na výberovom konaní nutná. 
Pozor do programu Erazmus+ sa môžu zapojiť aj externí študenti a aj študenti končiacich ročníkov!

Pedagógovia:
1. Teaching/Training mobility

Účasť pedagógov na výberovom konaní nie je nutná.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte doc. Erika Hrnčiarika (erik.hrnciarik@truni.sk)

Zoznam dokumentov na prihlásenie nájdete TU

Vyplnené dokumenty je potrebné doručiť do 10.12.2018 do 12.00 hodelektronicky na adresu: andrea.skypalova@truni.sk, alebo písomne označené v obálke ERASMUS+ - výberové konanie na dekanát FF TU pani Skýpalovej.