Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Cena dekana FF za edičný počin roka 2020

Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik dnes slávnostne odovzdal cenu Dekana Filozofickej fakulty TU v Trnave za výnimočný edičný počin roka 2020. Cenu získal doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. za unikátnu príručku pre výskum stredovekých a novovekých prameňov: Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku.

Autorovi srdečne gratulujeme.

Publikáciu si môžete objednať na: http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/slovnik-stredovekej-novovekej-latin...

Foto: B. Likavská.