Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku (II. vydanie)

Autor: 
Miloš Marek
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský, latinský
Počet strán: 
1320
ISBN: 
978-83-8111-176-8
Anotácia: 

Prinášame dobrú správu pre všetkých historikov, kunsthistorikov, archeológov, teológov, skrátka pre všetkých záujemcov o históriu, ktorí sa dostávajú do kontaktu s prameňmi v latinskom jazyku. Vychádza druhé, doplnené a aktualizované vydanie Slovníka stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku. Prvé vydanie Glosára, ktoré vyšlo pred dvoma rokmi, sa rýchlo vypredalo a tak zvýšený záujem odbornej a laickej verejnosti podnietil autora k prácam na druhom vydaní. V ňom pribudlo vyše tisíc nových hesiel z rôznych oblastí života spoločnosti obdobia stredoveku a novoveku a doplnili sa heslá, ktoré boli už v prvom vydaní. Veríme, že aj toto nové vydanie sa stretne s pozitívnou reakciou bádateľskej obce a dostane sa mu úspešného využitia vo vedeckom výskume.

 

Cena: 
50 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.