Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Trnavská univerzita v Trnave

Subscribe to Trnavská univerzita v Trnave feed
Updated: 39 min ago

Veľkonočné prianie

Thu, 03/29/2018 - 10:04

Úspechy našich študentov

Thu, 03/29/2018 - 07:38

Úspechy našich študentov

Thu, 03/29/2018 - 07:38

Prianie ku Dňu učiteľov

Wed, 03/28/2018 - 12:06

Prianie ku Dňu učiteľov

Wed, 03/28/2018 - 12:06

Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj

Fri, 03/23/2018 - 11:13

Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj

Fri, 03/23/2018 - 11:13

Pozvánka na dokumentárny eko-film.

Wed, 03/14/2018 - 10:13

Pozvánka na dokumentárny eko-film.

Wed, 03/14/2018 - 10:13