Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PODAJ SI PRIHLÁŠKU DO 20. MÁJA

Milí uchádzači

Vedenie Filozofickej fakulty predĺžilo možnosť podať si prihlášku na FF TU v Trnave

do 20. mája 2020

v študijných programoch:
V bc stupni: dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia

V Mgr. stupni:dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia.