Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácia k zápisu na akademický rok 2020/2021 - vyššie ročníky

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2020/2021 vykonáte zaslaním tlačív v období od 1.7.2020 do 15.7.2020 poštou na študijné oddelenie.

Podrobné informácie k zápisu Vám boli zaslané mailom na ZIMBRU dňa 23.6.2020.
 

Zdroj: 
Študijné oddelenie FF