Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Sekretariát dekana

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Telefón +421 33 5939213


Iveta Čaplová E-mail