Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Sekretariát dekana

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Telefón (033) 5939213


Iveta Čaplová E-mail