Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doctorandorum dies 2017

Zdroj: 
Dekanát FF

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Vážené doktorandky, doktorandi,
Dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu doktorandov, v rámci ktorej sa chceme podeliť o teoretické, metodologické a aplikačné poznatky v jednotlivých oblastiach výskumu.
Touto cestou chceme nadviazať na kontinuitu predchádzajúcich ročníkov doktorandských konferencii na našej fakulte.Cieľom konferencie je zdieľanie aktuálnych výskumných zámerov doktorandov, ako i možnosť diskutovať a polemizovať nad ďalšími možnosťami rozvoja vedy a výskumu.
Základné informácie.
Miesto konania:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, v miestnost 3P1.
Dátum: 1. marec 2017 od 9.00