Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Štipendiá SAIA

Zdroj: 
Dekanát FF
Slovak

Dovoľujeme si Vas informovať, že na webovej stranke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách, grantoch a medzinárodnej spolupraci v oblasti vzdelávania a vedy.

Bulletin SAIA 1/2017 si môžete stiahnuť na:

http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/