Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov FF TU v Trnave k 1. a 2. termínu opravných štátnych skúšok