Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na prednášku "Projekce barokních nástěnných maleb"

Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Vás srdečne pozýva na prednášku "Projekce barokních nástěnných maleb" dňa 25. apríla 2019 o 15:30 hod. v Aule 1A1 Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Prednáša PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR v Praze.

Zdroj: 
Katedra dejín a teórie umenia