Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na prednášku "Znalecké posudzovanie diel výtvarného umenia"

Katedra dejín a teórie umenia FF TU srdečne pozýva na prednášku "Znalecké posudzovanie diel výtvarného umenia" dňa 29. marca 2019 o 9:30 hod. v miestnosti 4P1. Prednáša súdny znalec výtvarného umenia Mgr. Martin Šugár,PhD..

Zdroj: 
Katedra dejín a teórie umenia