Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Predĺženie zapisovania PVP a PV do 13. 6. 2017 cez webové rozhranie

Zapisovanie povinne voliteľných a výberových predmetov prostredníctvom webového rozhrania pre študentov v dennej aj externej forme štúdia posledného ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí budú pokračovať v štúdiu na FF TU sa predlžuje do 13. 06. 2017. Výber PV a V predmetov je pre študentov záväzný. 

Zdroj: 
Študijné oddelenie FF