Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prednáška s diskusiou "KLIMT, ZLATO a SLOVENSKO?!?"

Zdroj: 
Katedra dejín a teórie umenia