Skip to main content

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ТРНАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ТРНАВІ

 

Акредитовані освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів у навчальному році 2019/2020

Навчальні програми підготовки бакалаврів

Форма навчання

Термін навчання (роки)

Запланована кількість

Прийнятих

Історія і теорія мистецтв

Денна

3

 

 

 

 

80

Етика

Денна/заочна

3/4

Філософія (SK, ENG)

Денна/заочна

3/4

Історія

Денна/заочна

3/4

Класична археологія

Денна

3

Класичні мови

Денна

3

Політологія

Денна

3

Психологія

Денна/заочна

3/4

120

Соціологія

Денна

3

 Акредитовані освітньо-професійні програми підготовки магістрів у навчальному році 2019/2020

Навчальні програми підготовки магістрів

Форма навчання

Термін навчання (роки)

Запланована кількість

Прийнятих

Історія і теорія мистецтв

Денна

2

 

 

 

80

Етика

Денна

2

Філософія

Денна/заочна

2/3

Історія

Денна/заочна

2/3

Класична археологія

Денна

2

Класичні мови: латинська мова середньовіччя і неолатинь

Денна

2

Когнітивні науки 

Денна

2

Когнітивні дослідження

Денна

2

 

100

Психологія

Денна

2

Соціологія

Денна

2

 

Загальні умови для абітурієнтів на навчання по бакалаврській та магістерській програмі та інструкції до подання заяви

 

Заява включає:

- підтвердження оплати за вступне провадження;

- при подачі заяви на бакалаврську навчальну програму – засвідчені копії табелів та Атестату про повну середню освіту (абітурієнтам , що закінчують школу в 2017/2018 навчальному році, результати за 1-3 класи надає підтвердження середня школа; копії табеля за 4 клас та атестат про середню освіту кандидати відправляють до 29 червня 2019 року)

- при подачі заяви на магістерську навчальну програму до заяви додається засвідчена копія університетського диплому, свідоцтво про здачу державного іспиту та випис зданих  в університеті екзаменів, (кандидати , що завершують навчання у 2018/2019 академічному році, направляють вказані документи до 29 червня 2019 року)

Факультет не вимагає довідку про стан здоров’я кандидата.

Електронну заявку необхідно підтвердити друкованою заявкою з підписом.

 

На обрану програму необхідно вжити відповідний тип заявки (Вс. Mgr.)

Якщо кандидат у відповідь на запит не доповнить  відсутні частини заяви у встановлений термін, то виключається зі вступного провадження. Оплата за приймальне провадження не повертається.

Остаточна перевірка виконання умов вступу буде проводитись на засіданні приймальної комісії в червні місяці 2019 року (бакалаврська програма) та в липні 2019 року (магістерська програма) з застосуванням модульної академічної інформаційної системи.

Термін подання заявки на бакалаврське і магістерське навчання: до 30 квітня 2019 року.

Оплата паперової заявки: 35 євро

Оплата електронної заявки: 35 євро /через систему MAIS з наступним роздрукуванням у паперовій формі/

 

Інформація для оплати:

Банк: štátna pokladnica/ казначейство

IBAN/вал.рахунок/: SK35 8180 0000 0070 0024 1227

Варіабільний символ генерований для Вузів для оплати кандидатом = особистий номер кандидата без букви R, що генеровано через електронну заявку, або без символу, якщо кандидат направляє заяву поштою

Специфічний символ: 10002

Додаткова інформація: ім’я і прізвище

Інформація для оплати із-за кордону: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228,SWIFT SPSRSKBA

 

День відкритих дверей на Філософському факультеті:

24.01.2019 р. з 9.00 до 15.00

Філософський факультет, Трнавський університет в Трнаві

вул. Горнопоточна 23

918 43 Трнава

 

Координатор для студентів з особливими потребами:

мгр. Івета Шустерова, кафедра психології, тел. 033/5939 362, електронна адреса: iveta.schusterova [at] truni.sk (iveta.schusterova@truni.sk)

 

Контакти:

Filozofická fakulta TU

Hornopotočná 23

SK-918 43 Trnava

Телефон: +42133/5939111, 033/5939 384

Інтернет- сторінка: http://ff.truni.sk

 

Інформація про умови вступу на навчання по бакалаврській програмі:

                  * Історія і теорія мистецтв: Прийом кандидатів проводитиметься без вступних екзаменів. Прийом здійснюється на підставі результатів повної середньої освіти з оглядом на профільні предмети: словацька мова, англійська мова, суспільствознавство. В разі однакової кількості балів перевага надається кандидатові з кращим середнім балом з профільних предметів. Умовою прийому на навчання є повна середня освіта та подані офіційно засвідчені річні табелі за 1, 2, 3 та 4 клас, а також офіційно засвідчений атестат про повну загальну середню освіту

                  *Етика: Прийом кандидатів проводитиметься без вступних екзаменів. Прийом здійснюється на підставі результатів повної середньої освіти. Перевага надається випускникам гімназії (+50 балів) з оглядом на профільні предмети: словацька мова, іноземні мови, історія,  суспільствознавство. В разі однакової кількості балів перевага надається кандидатові з кращим середнім балом з профільних предметів. Умовою прийому на навчання є повна середня освіта та подані офіційно засвідчені річні табелі за 1, 2, 3 та 4 клас, а також офіційно засвідчений атестат про повну загальну середню освіту.

                   *Філософія: На вказану навчальну програму кандидатів приймають без вступних екзаменів. Прийом здійснюється за результатами  середньої школи. Перевага надається випускникам гімназії (+50 балів) з оглядом на профільні предмети: словацька мова, іноземні мови, історія,  суспільствознавство. В разі однакової кількості балів перевага надається кандидатові з кращим середнім балом з профільних предметів. Умовою прийому на навчання є повна середня освіта та подані офіційно засвідчені річні табелі за 1, 2, 3 та 4 клас, а також офіційно засвідчений атестат про повну загальну середню освіту.

                  *Історія: Прийом кандидатів проводитиметься без вступних екзаменів. Прийом здійснюється на підставі результатів повної середньої освіти. Перевага надається випускникам гімназії (+100 балів). В разі однакової кількості балів перевага надається кандидатові з кращим середнім балом з профільних предметів. Умовою прийому на навчання є повна середня освіта та подані офіційно засвідчені річні табелі за 1, 2, 3 та 4 клас, а також офіційно засвідчений атестат про повну загальну середню освіту.

                  *Класична археологія: На вказану навчальну програму прийом кандидатів  без вступних екзаменів. Прийом здійснюється на підставі результатів повної середньої освіти з оглядом на профільні предмети: історія, географія та іноземні  мови. В разі однакової кількості балів перевага надається кандидатові з кращим середнім балом з профільних предметів. Умовою прийому на навчання є повна середня освіта та подані офіційно засвідчені річні табелі за 1, 2, 3 та 4 клас, а також офіційно засвідчений атестат про повну загальну середню освіту.

                  *Класичні мови: Прийом кандидатів без вступних екзаменів. Прийом здійснюється за результатами  повної середньої освіти. Умовою прийому на навчання є повна середня освіта та подані офіційно засвідчені річні табелі за 1, 2, 3 та 4 клас, а також офіційно засвідчений атестат про повну загальну середню освіту.

                  *Політологія: На вказану навчальну програму прийом кандидатів  без вступних  екзаменів. Прийом здійснюється на підставі результатів повної середньої освіти. Перевага надається випускникам гімназії (+50 балів) з оглядом на профільні предмети: словацька мова, іноземні мови, історія, суспільствознавство. В разі однакової кількості балів перевага надається кандидатові з кращим середнім балом з профільних предметів. Умовою прийому на навчання є повна середня освіта та подані офіційно засвідчені річні табелі за 1, 2, 3 та 4 клас, а також офіційно  засвідчений атестат про повну загальну середню освіту.

                  *Психологія: Прийом на навчання по цій програмі проводиться на основі екзамену у формі письмового тесту, який охоплює питання у наступних областях: основні передумови для навчання (рівень розвитку когнітивних здібностей), знання на рівні середньої освіти з предметів психологія, біологія людини та іноземна мова на середньому рівні). Рекомендована література: Кошч М. «Основи психології» 7-е видання, Братислава, СНП 2009, Ушакова К. і кол. Біологія для гімназій 6: Біологія людини, еволюція і виникнення життя на землі, Братислава, Еxpol. педагогіка 2005, Угерекова М. і кол. Біологія і охорона здоров’я: Для медучилищ , педагогічних і соціальних академій та педагогічних і культурних академій, Братислава, Еxpol. педагогіка 2006)(Примітка: питання письмової частини з   біології будуть тільки з тих розділів рекомендованих підручників, що стосуються біології людини). Письмовий тест, в разі неявки у встановлений час,  здати додатково неможливо.  Детальну інформацію зі вступного екзамену кандидати отримають разом з запрошенням на екзамен. Прийом здійснюється на підставі результатів письмового тесту, типу середньої школи, яку він закінчив, середнього балу табелів за 1-4 класи при чотирирічній програмі навчання та за останні 4 роки для випускників 8-ми річної гімназії. Умовою прийому на навчання є закінчена середня освіта та подання засвідчених річних табелів за 1,2,3 та 4 класи та офіційно засвідчений атестат про середню освіту.

                  *Соціологія: Прийом кандидатів без вступних екзаменів. Прийом здійснюється за результатами  повної середньої освіти з врахуванням профільних предметів: словацька мова, англійська мова, суспільствознавство. У разі однакової кількості балів перевага надається кандидатові з кращим середнім балом з профільних предметів. Умовою прийому на навчання є повна середня освіта та подані офіційно засвідчені річні табелі за 1, 2, 3 та 4 клас, а також офіційно засвідчений атестат про повну загальну середню освіту.

 

Інформація про умови навчання по магістерській програмі

-                

Історія та теорія мистецтв: Умовою зарахування на магістерську програму навчання є закінчення бакалаврської програми навчання  - Історія та теорія мистецтва та суміжних  навчальних програм беручи до уваги профільні предмети:  Світова історія мистецтва  та архітектури стародавнього світу,  Історія світового мистецтва та архітектури  недавніх минулих часів, Історія культури, Історія культури та архітектури в Словаччині. Абітурієнти будуть прийматись на підставі навчальних результатів бакалаврської програми навчання та згідно середнього балу успішності .

-                

Етика: Основна умова зарахування – закінчення бакалаврської навчальної програми по програмі: Етика, або Філософія, Історія філософії та суміжних навчальних програм, беручи до уваги профільні дисципліни: Історія філософії, Вступ до етики або філософська етика та соціальна етика, або ж Філософська антропологія. Абітурієнти будуть прийматись на підставі навчальних результатів бакалаврської програми навчання та згідно середнього балу успішності.

 

-                

Філософія: Основна умова зарахування – закінчення бакалаврської навчальної програми по програмі: Філософія, або Історія філософії та суміжних навчальних програм, беручи до уваги профільні дисципліни: Історія філософії, Теорія пізнання, Онтологія та Філософська етика,  або ж Філософська антропологія. Абітурієнти будуть прийматись на підставі навчальних результатів бакалаврської програми навчання та згідно середнього балу успішності .

-                 Історія: Основна умова зарахування – закінчення бакалаврської навчальної програми по програмі: Історія, суміжних навчальних програм: Історія (в комбінації), Архівна справа та Допоміжні історичні науки. До уваги беруться профільні дисципліни навчання: Історія Словаччині в повному об’ємі, Загальна історія в повному обсязі, Архівна справа, допоміжні науки історії, Латинська мова в об’ємі 6 семестрів. Абітурієнти будуть прийматись на підставі навчальних результатів бакалаврської програми навчання та згідно середнього балу успішності .

-                 Класична археологія: Основна умова зарахування – закінчення бакалаврської навчальної програми: Класична археологія, враховуються профільні дисципліни: Антична Греція, Античний Рим, та Римські провінції. . Абітурієнти приймаються на підставі навчальних результатів бакалаврської програми навчання та згідно середнього балу успішності .

-                 Класичні мови: Основна умова зарахування – закінчення бакалаврської навчальної програми: Класичні мови та суміжні навчальні програми: переклад на латинську мову, латинська граматика, римська література, усний аналіз тексту рекомендованого античного автора. Абітурієнти приймаються на підставі навчальних результатів бакалаврської програми навчання та згідно середнього балу успішності

-                

Когнітивні науки: Основна умова зарахування – закінчення бакалаврської навчальної програми: Філософія чи Історія філософії, Психологія, Інформатика та суміжні  навчальні програми. В зв’язку зі значною особливістю міждисциплінарного характеру когнітивної науки, навчання відкрите також для випускників бакалаврської програми з природознавчих, суспільних та технічних спеціальностей. Абітурієнти приймаються на підставі навчальних результатів бакалаврської програми навчання та згідно середнього балу успішності .

-                

Cognitive studies (Когнітивні дослідження): Основна умова зарахування – завершена бакалаврська програма: Філософія, або ж Історія філософії, Психологія, Інформатика та суміжні навчальні спеціальності. В зв’язку зі значною особливістю міждисциплінарного характеру когнітивної науки, навчання відкрите також для випускників бакалаврської програми з природознавчих, суспільних та технічних спеціальностей. Абітурієнти приймаються на підставі навчальних результатів бакалаврської програми навчання та згідно середнього балу успішності .

-                

Психологія: Основна умова зарахування – завершена бакалаврська програма: Психологія. Ця програма передбачає вступний іспит формою письмового тесту, котрий встановлює рівень знань отриманих під час навчання по бакалаврській програмі: Психологія. В тому випадку, якщо абітурієнт не приходить в встановлений час для письмового тесту, то термін тесту не переноситься.

-                

Соціологія: Основна умова зарахування – завершена бакалаврська програма: Соціологія, або ж суміжних програм, беручи до уваги профільні дисципліни: Методи та техніки соціологічного дослідження, Сучасні та класичні соціологічні теорії, Загальна соціологія. Абітурієнти приймаються на підставі навчальних результатів бакалаврської програми навчання та згідно середнього балу успішності.

 

Можливості для  працевлаштування випускників університету

Історія та теорія мистецтв: Можливе працевлаштування в  організаціях «Національної пам’яті», в галереях та музеях, в різних закладах , що спрямовані на культурну діяльність, також як педагоги  в середніх та вищих  учбових закладах.

Етика: Випускники можуть працювати в національних та міжнародних етичних комісіях, в експертних командах, в  інститутах,  в медіальних закладах, комітетах , в громадських установах чи в складі менеджменту.

Філософія: Працевлаштування в гуманітарних  закладах та організаціях спрямованих на емпіричну ідентифікацію стану суспільства, в  редакціях  спеціальних чи громадських  журналів. Також можуть працювати в культурно - громадських організаціях, фондах, громадських об’єднаннях, в видавництві спеціальної літератури.

Історія -  можливість працевлаштування в усіх видах архіву, в музеях, галереях, також в інших закладах, що мають подібну сферу діяльності. Випускники придатні до роботи в наукових закладах ( Інститут історії, Лінгвістичний інститут, Інститут мистецтва, Інститут національної пам’яті), в центральних та  освітянських закладах, редакціях, …

Класична археологія –  випускники мають можливість працювати в наукових, культурно – виховних та освітянських  установах.  Інша можливість праці – це музеї, галереї, заклади національної пам’яті. Орієнтація спеціалізації є доброю передумовою для роботи в інституціях, що потребують гуманітарну освіту ( редакції газет, журналів, телебачення, радіо станції)

Класичні мови – латинська мова середньовіччя та неолатинь: Випускник спроможний самостійно перекласти та опрацювати латинський текст, придатний для подальшої наукової роботи, тому може працювати як педагогічний чи науковий працівник в середньо освітніх  та університетських закладах, наукових організаціях, архівах та бібліотеках.

Когнітивні науки та Когнітивні дослідження: Особливість даного ступеня освіти – акцент на інтенсивне вивчення окремих наукових напрямків та шкіл, їх розуміння в філософському  середовищі та філософський аналіз пізнання та форми вибраних лекцій, що уможливить для випускника релятивно високий ступінь спеціалізації та практичного застосування в теоретичному та практичному середовищі.

 Політологія: Випускники  придатні до роботи в нижчих  ланках державного врядування, в громадських організаціях, політичних  закладах, фондах,  в засобах масової комунікації, чи працювати в суспільно орієнтованих інституціях та організація третього сектору, редакціях журналів та фондів.

Психологія: Випускник придатний до працевлаштування в найрізноманітніших сферах суспільної практики, але перш за все, як  шкільний психолог чи психолог по вихованню, психолог – консультант ( професійні, партнерські, судово – психологічні та пасторальні консультації), клінічний психолог ( в області рішення проблем зі здоров’ям, хвороб та психопатології)

Соціологія

 Набуває здатність самостійно аналізувати та пропонувати рішення соціальних проблем в регіонах та в організаціях в області управління персоналом, реалізовувати наукові проекти в рамках Словаччини та Європейського Союзу.