Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Aktuality

Sezóna žiadostí pre CEEPUS mobility

na akademický rok 2020/2021

je otvorená!!!

 

Sieťoví uchádzači môžu podať žiadosť online na www.ceepus.info.

 

Deadline pre zimný semester je 15. jún 2020

 

 

 

CIII-PL-0702-00-2021 Ethics and Politics in the European Context

   

CIII-HR-1107-00-2021 Philosophy and Interdisciplinarity

 

 

Freemoveri (uchádzači o štipendium mimo FFTU sietí)

sezóna prihlášok sa začne 1. júla 2020

 

Zoznam akceptovaných CEEPUS sietí  pre freemoverov

https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb.