Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dekanské voľno 9. marca 2020 od 12.00 hod.

Dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave udeľuje dňa

9. marca 2020 od 12.00 hod.

dekanské voľno

študentom

Filozofickej fakulty TU v Trnave

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave

Zdroj: 
Dekanát FF