Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dekanské voľno pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých - 30. októbra 2020

Dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
udeľuje študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
v piatok 30. októbra 2020

 

dekanské voľno

 

pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

 

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan Filozofickej fakulty TU

Zdroj: 
Dekanát FF