Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dies doctoralis 2013

3. doktorandský deň (dies doctoralis) Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity,
6. február 2013, miestnosť 3P1


09:00: Otvorenie
I. blok: Systematická filozofia, Etika a morálna filozofia    
09:10 Mgr. Zuzana Blažeková
09:40 Mgr. Marek Drimaj
10:10 Mgr. Ondrej Čechvala


II. blok: Dejiny umenia, Slovenské dejiny

10:40 Mgr. Miroslav Haľák
11:10 Mgr. Peter Megyeši
11:30 Mgr. Jana Bauerová

Prestávka


III. blok: Sociálna psychológia a psychológia práce
12:10 Mgr. Juraj Repiský
12:40 Mgr. Mária Šmídová

13:10 Záverečná diskusia a ukončenie