Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dies doctoralis 2014

4. Doktorandský deň Filozofickej fakulty TU
12. február 2014 · 8:30 · Miestnosť 3P1


I. Blok · 8:30 – 11:30
Systematická filozofia
Lukáš Procháska · 8:40 – 9:00
Peter Cibira · 9:00 – 9:20

Etika a morálna filozofia
Igor Strýček · 9:20 – 9:40
Kristián Bozay · 9:40 – 10:00

Psychológia
Mária Podmajerská · 10: 00 – 10:20

Dejiny a teória umenia a architektúry
Richard E. Pročka · 10:20 – 10:40
Peter Megyeši · 10:40 – 11:00

Prestávka na obed · 11:00 – 12:30


II. Blok · 12:30 – 15:00

Klasická archeológia
Tomáš Kolon · 12:30 – 12:50
Tomáš Petráško · 12:50 – 13:10

Slovenské dejiny
Dana Stoklasová · 13:10 – 13:30
Adrián Lančarič · 13:30 – 13:50
Jana Bauerová · 13:50 – 14:10
Tomáš Hrubý · 14:10 – 14:30

Diskusia a záver · 14:30 – 15:00