Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Hosťovská prednáška prof. PhDr. Vladimíra Leška, CSc.

Katedra filozofie FF TU pozýva na prednášku
prof. PhDr. Vladimíra Leška, CSc. (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ Košice) na tému: 
Heidegger - mýtus a skutočnosť, ktorá sa uskutoční 9.októbra 2017 o 9:30 v miestnosti 4S4.
Zdroj: 
Katedra filozofie