Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Katedra dejín a teórie umenia FF TU v rámci programu kariérneho poradenstva uskutočnila v mesiaci marec dve prednášky.

Katedra dejín a teórie umenia FF TU v Trnave v rámci programu kariérneho poradenstva pripravila v mesiaci marec dve prednášky s odborníkmi z praxe, ktorí študentom predstavili pamiatkársku prácu.

Plagát (PDF)