Skočiť na hlavný obsah
E-mail
erik.hrnciarik@truni.sk
Telefón
033/5939371
Konzultačné hodiny
podľa dohody
Miestnosť
č. 412 / dekanát Fakulty

Vyučuje na Trnavskej univerzite v Trnave od roku 2006 Venuje sa etruskému a rímskemu umeniu a architektúre. Je uznávaným odborníkom na kostenú industriu a rímske importy na Slovensku
Okrem bohatej pedagogickej činnosti aktuálne vedie aj archeologický výskum Katedry klasickej archeológie.
•    1997-2002: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – história (Mgr.)
•    2003-2006: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (D), Abteilung für Provinzialrömische Archäologie, odbor: rímskoprovinciálna archeológia (PhD.).
•    11/2016: : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – habilitácia (doc.).

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Najvýznamnejšie publikácie:
Römisches Kulturgut in der Slowakei. Herstellung, Funktion und Export römischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil I, II. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 222 / 2013. Bonn.
Katalóg VI.. Rímske zbierky: rímske kostené výrobky v zbierkach Podunajského múzea v Komárne. Komárno: Podunajské múzeum v Komárno, 2012.
Römische Glasgefässe aus der Slowakei In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2009.

Aktuálne riešené granty:
VEGA 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. Doba riešenia: 2017-2020
Vedúci projektu: doc . PhDr. Varsik Vladimír, CSc.

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty:
8/2000: Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
8-9/ 2001 a 2002:Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
9/2001- 1/ 2002: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity v ramci projektu Akcia Rakúsko-Slovensko.
11/ 2003 – 2/ 2004: Stipendium Univerzity vo Freiburgu, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie.
3/ 2004: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity v ramci projektu Akcia Rakúsko-Slovensko.
4/ 2004 - September 2006: Doktorandské Štúdium na Univerzite vo Freiburgu, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z Osteuropaprogramm, Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, Bonn
9/ 2012-2/ 2013: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity v ramci projektu Akcia Rakúsko-Slovensko.

Pedagogická činnosť:
•  Seminár k starovekej Itálii I., II.
•  Staroveká Itália I., II.
•  Grécko v predarchaickej dobe I., II.