Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Jaroslava Vydrová

Jaroslava Vydrová
E-mail: 
jaroslava.vydrova@truni.sk
Telefón: 
+421 335939210
Konzultačné hodiny: 
Streda 8:00 – 9:30
Miestnosť: 
č. 408

Odborné zameranie

filozofická antropológia, fenomenológia Edmunda Husserla v dejinnom kontexte a súčasná fenomenológia, fenomenologická metóda, vzťah fenomenológie a umenia, problematika subjektivity a intersubjektivity

Najnovšie publikácie

Vydrová: What Can Phenomenology Bring to Education? In: D. Kusá, J. Griffith (eds.). BISLA 2020 (forthcomming).

Vydrová, J: Výraz – dielo – telesnosť Fenomenologické eseje. Pavel Mervart. Červený Kostelec 2019.  (Recenzenti F. Novosád, F. Matejov). 168 s. ISBN 978-80-7465-381-0

Personal webpage

http://sav-sk.academia.edu/JaroslavaVydrováhttp://sav-sk.academia.edu/JaroslavaVydrová