Skočiť na hlavný obsah
E-mail
marian.balasz@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 374
Konzultačné hodiny
po dohode
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

Pred novembrom 1989 bol spoluzakladateľom a redaktorom kresťanského samizdatového časopisu Zrno. Bol sledovaný Štátnou bezpečnosťou a nemohol dokončiť štúdium na Stavebnej fakulte VŠT v Košiciach. V rokoch 1988 – 1990 pracoval ako ošetrovateľ vo FNsP v Košiciach. Bol signatárom petície Několik vět, podpísal petíciu za prepustenie tzv. bratislavskej päťky.
Vzdelanie
2000 - PhDr. v odbore sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
1999 – Mgr. v odbore teológia, Teologická fakulta Trnavská univerzita v Trnave
1990-1996 študoval teológiu na Teologickom inštitúte v Bratislave

Profesionálne aktivity
2014-2015 výuka Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Inštitút novodobých dejín Slovenska
2013-2016 šéfredaktor internetového časopisu Global magazín
december 2012 – júl 2013 šéfredaktor internetového magazínu AM Report při Akadémii médií
16. júl 2010 – 4. apríl 2012 predseda Zboru poradcov predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a riaditeľ kancelárie Zboru poradcov predsedníčky vlády SR
2001-2010 výkonný riaditeľ vydavateľstva Serafín
2004-2008 spolupracoval jako publicista s týždenníkom Domino fórum, Domino efekt a Eurodomino
2005-2010 vyučoval sociálnu prácu a politickú teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
2002-2005 člen redakčnej rady dvojmesačníka Listy
1999 externý poradca predsedu Vlády SR pre oblasť cirkví
1996-2010 publikoval v denníku SME
September 1990 – júl 2010 člen františkánskeho rádu, od r. 1996 ako kňaz. Vystupoval a publikoval pod menom Ján K. Balázs

Publikačná činnost
Ján K. Balázs: Počiatky františkánskeho hnutia a hnutia klarisek, Serafín, 1999
Ján K. Balázs: Znak Tau, Serafín 2003
Ján K. Balázs: František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia, VMV, 2004
Ján K. Balázs: Sloboda a pamäť. Eseje o etike slobody, Valeur, 2010.

Ďalšie aktivity
2008-2009 bol členom poroty pre udeľovanie ocenení Biela vrana
1998-2008 spolupracoval s Teologickým fórom, nezávislým združením teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu v kontexte súčasnej spoločnosti, vedy a kultúry. Prednášal napríklad na sympóziách cyklu „Európa hodnôt“ organizovaných Centrom pre európsku politiku. V rokoch 1996-1998 spolupracoval so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI).
Politický komentátor, publicista, teológ.
Píše komentáre pre portály Aktuálne.sk a Košice:dnes.
Je jedným z respondentov kníh rozhovorov „Tridsaťšesť otázok súčasného sveta“ (Q 111, 1996) a Krehká sila (IVO-Kalligram, 2001).

Pedagogická činnosť
Sociológia médií
Sociológia náboženstva