Skočiť na hlavný obsah
E-mail
michal.kohut@truni.sk
Telefón
033/ 59 39 361
Konzultačné hodiny
podľa dohody vopred emailom
Miestnosť
310 / online

2018 – súčasnosť Trnavská univerzita v Trnave - Filozofická fakulta – Katedra psychológie

 • vedecko-výskumný pracovník a vysokoškolský učiteľ
 • katedrový kreditový a študijný poradca
 • katedrový správca Modulárneho Akademického Informačného Systému (MAIS)
 • katedrový správca informačného systému Evidencia Záverečných Prác (EZP)

2015 – 2018: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave -  doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce

2010 – 2015: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave – bakalárske a magisterské štúdium v odbore psychológia

Môj profil na ResearchGate

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

Medzinárnodná spolupráca

  Účasť na vedeckých grantoch

  Pedagogická činnosť

  • Štatistika I. a II.
  • Analýza psychologických dát I. a II.
  • Vybrané kapitoly z psychodiagnostiky osobnosti

  Dobrovoľnícka činnosť
  IPčko.sk – dobrovoľník pre výskumné aktivity