Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Milan Petkanič, PhD.

Milan Petkanič
E-mail: 
milan.petkanic@truni.sk
Telefón: 
+421 335939210
Konzultačné hodiny: 
utorok 13:10 – 14:40
Miestnosť: 
č. 408

Odborné zameranie
Dejiny filozofie 19. storočia, existencializmus, etika, náboženská filozofia, filozofická antropológia, S. Kierkegaard, F. M. Dostojevskij, N. Berďajev, V. Frankl, B. Pascal, M. de Unamuno, A. Schopenhauer
 
Najnovšie publikácie

Pojem osobnosti v diele ruského filozofa Nikolaja Alexandroviča Berďajeva In: Konštantínove listy, roč. 11, č. 1, 2018 (Emergencing Sources Citation Web of Science, SCOPUS).

Passion and Its Limits. In: Jamie Lorentzen and Gordon Marino (eds.): Taking Kierkegaard Personally. Macon (USA): Mercer University Press 2020 (v tlači – vyjde 1. novembra) 

Kritika individualizmu v diele Svätopluka Štúra Nemecká vôľa k moci. In: Filosofický časopis, vyjde v mimoriadnom čísle v anglickom preklade v 2020 (WOS).

K otázke individualizmu na Slovensku (Svätopluk Štúr, Gejza Vámoš, Hugo Szántó) In: Individualismus v československé filosofii 1918 – 1948 – Antologie textů. (v tlači), Praha: 2020

Chavalka, Jakub, Sikora, Ondřej: Nietzsche o ctnosti. In: Filozofia, roč. 74, č. 9, 2019 (WOS, SCOPUS).