Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Milan Petkanič, PhD.

Milan Petkanič
E-mail: 
milan.petkanic@truni.sk
Telefón: 
+421 335939210
Konzultačné hodiny: 
Streda 16:20 – 17:50
Miestnosť: 
č. 408

Odborné zameranie
Dejiny filozofie 19. storočia, existencializmus, etika, náboženská filozofia, filozofická antropológia, S. Kierkegaard, F. M. Dostojevskij, N. Berďajev, V. Frankl, B. Pascal, M. de Unamuno, A. Schopenhauer
 
Výber z publikačnej činnosti
Petkanič, M.: Filozofia vášne Sørena Kierkegaarda. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2010. ISBN 978-83-7490-303-5, 202 s.

Petkanič, M.: Passion and its Limits. In: Taking Kierkegaard Personally. Macon (USA): Mercer University Press, 2019 (v tlači).

Petkanič, M.: Passion as a Will to Existence in Kierkegaard. In: Kierkegaard Studies Yearbook, vol. 18 (2013), no. 1. Berlin – Boston, De Gruyter, 2013, s. 325–342, ISSN: 1430-5372

Petkanič, M.: Pojem osobnosti v diele ruského filozofa Nikolaja Alexandroviča Berďajeva. In: Konstantínové listy. 2018, vol.: 11, issue: 1, s. 130-137. ISSN 1337-8740

Petkanič, M.: Základy Kierkegaardovej apolitickej filozofie. In: Filozofia. ISSN 0046-385X, roč. 71, č. 4 (2016), s. 257-269.

Petkanič, M.: K pojmu voľby seba samého v Kierkegaardovom diele Buď – alebo. In: Filozofia. ISSN 0046-385X, roč. 69, č. 5 (2014), s. 388-398.

Petkanič, M.: Kierkegaard: O vášni ako vôli k existencii. In: Filozofia. ISSN 0046-385X, roč. 68, č. 1 (2013), s. 62-73.

Petkanič, M.: Topicality of Kierkegaard’s Criticism of the Modern Age. In: W kręgu Kierkegaarda. Ed.: Antoni Szwed. Warszawa – Kety: Duński Instytut Kultury & Wydawnictwo Marek Derewiecky, 2014, ISBN: 978-83-61199-95-3, s. 309-319.

Petkanič, M.: Kierkegaard sobre la passión existencial. In: Intempestivas. Filosofía, Psicoanálisis y Cultura, no. 5. abril – septiembre 2017

Petkanič, M.: O eksistencialni razsežnosti izbire v knjigi Ali – ali. In: Nova oikonomija odnosov: bližnjik in exsistencialni preobrat. Ed.: Primož Repar, Ljubljana: KUD Apokalipsa 2014, ISBN 978-961-6894-44-9, s. 163-179.

Petkanič, M.: The Conflict between Christianity and the World in Kierkegaard. In: Kierkegaard and Faith. Ed. R. Králik, L. Llevadot, J. García Martín, et al. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2008. ISBN: 9788447532605, s. 146-153

Petkanič, M.: The possibility of Offence – Kierkegaard and Dostoyevsky’s The Grand Inquisitor. In: Kierkegaard and Great Philosophers. Eds.: R. García Pavón, R. Králik, et al. Mexico City: Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, 2007. ISBN 978-970-95753-0-9, s. 128-136

Petkanič, M.: Kierkegaardova kritika nivelizácie v modernej spoločnosti. In: Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World – Kierkegaard a kríza súčasného sveta. (Acta Kierkegaardiana Series, Supplement 6). Eds.: Králik, R., Khan, H. A. et al. Toronto – Nitra: Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto – Central European Research Institute of Søren Kierkegaard, FF UKF v Nitre, 2017, ISBN: 978-0-9878168-4-9, s. 324-335.

Petkanič, M.: Myslenie a existencia (vo filozofii Sørena Kierkegaarda). In: Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita. Ed.: B. Šulavíková, E. Višňovský. Bratislava: Iris, 2006. ISBN 80-89238-04-1, s. 187-226

Petkanič, M.: Buber´s Polemic with Kierkegaard: On the Relation of Religion to Ethics and Politics. In: Kierkegaard Secondary Literature. Tome VI, edited by Jon Stewart. Abingdon: Routledge, 2017. (Kiekegaard Research: Sources, Reception and Resources; vol. 18). ISBN 978147247781, s. 117-121.

Projekty
GA ČR č. 19-14180S Individualismus v československé filosofii 1918-1948 (člen výskumného kolektívu).